ŚWIĘTO POLICJI W KOSZALINIE - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Aktualności

ŚWIĘTO POLICJI W KOSZALINIE

Święto Policji to data szczególna dla funkcjonariuszy. Czas awansów, nominacji, odznaczeń – zarówno samych policjantów, jak i tych, z którymi na co dzień pracują.

Dzisiaj w Centrum Kultury 105 w Koszalinie odbyła się uroczysta odprawa z okazji Święta Policji. Swoją obecnością zaszczycili nas I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jarosław Pasterski, samorządowcy województwa zachodniopomorskiego, przedstawiciele władz miasta i powiatu, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu koszalińskiego, przedstawiciele służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, emeryci policyjni, policjanci, pracownicy Policji, ich rodziny oraz kapelan Policji ks. Andrzej Zaniewski.

Głównym punktem gali były awanse. W tym roku wyższe stopnie otrzymało 101 koszalińskich policjantów. Za wzorowe wykonywanie obowiązków przedterminowo awansowanych zostało 4 policjantów. Nominacje na wyższy stopień w korpusie aspirantów otrzymało 46 policjantów, a w korpusie podoficerów Policji 45 funkcjonariuszy. Komendant Miejski Policji w Koszalinie mł. insp. Krzysztof Sieląg mianował na stopień starszego posterunkowego 6 policjantów.

W trakcie uroczystości Komendant Miejski Policji w Koszalinie pogratulował wyników w służbie oraz złożył życzenia podległym funkcjonariuszom. Podziękował również pracownikom Policji za ich pomoc, zaangażowanie i codzienne wsparcie.

Komendant serdeczne podziękowania przekazał także przedstawicielom podmiotów wspierających pracę koszalińskich policjantów, dzięki którym możliwe jest realizowanie wielu inicjatyw i projektów.