KONTROLE MIEJSC WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Aktualności

KONTROLE MIEJSC WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Policjanci wspólnie z innymi służbami kontrolują miejsca, gdzie wypoczywają dzieci i młodzież na terenie powiatu koszalińskiego. Zwracają między innymi uwagę czy warunki w jakich przebywają nie zagrażają ich bezpieczeństwu.

Koszalińscy policjanci kontrolują miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży spędzających wakacje na terenie naszego powiatu. Mundurowi sprawdzają między innymi, czy zorganizowany wypoczynek prowadzony jest legalnie, czy dzieci znajdują się pod opieką wykwalifikowanej kadry, jak również czy warunki w jakich przebywają nie zagrażają ich bezpieczeństwu.

W ostatnim czasie policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Pożarnej skontrolowali obóz harcerski „Kolonia Zuchowa” w gminie Mielno, gdzie wypoczywają dzieci i młodzież z Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP.

Funkcjonariusze sprawdzili stan bezpieczeństwa harcerzy w miejscach zamieszkania, sprawność systemów łączności i drożność dróg dojazdowych. Uczestnicy wypoczynku dowiedzieli się również, jak bezpiecznie spędzać czas nad wodą, w lesie oraz w miejscu wypoczynku.

Mundurowi przekazali również instrukcje, jak zachować się w sytuacji pogorszenia się warunków pogodowych, np. burz czy ulew. Tego typu spotkania oraz kontrole będą kontynuowane do końca wakacji.