Aktualności

DZIAŁANIA POLICJANTÓW W REJONIE PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie prowadzą wzmożone działania na strzeżonych i niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Wszystko po to by użytkownicy dróg, zarówno piesi jak też kierujący pojazdami, bezwzględnie przestrzegali przepisów i zasad ruchu drogowego, a zwłaszcza zasady szczególnej ostrożności.

Głównym celem działań jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego w obszarze przejazdów kolejowo-drogowych oraz zwrócenie szczególnej uwagi na pieszych i rowerzystów poruszających się w rejonie nielegalnych przejść przez tory kolejowe.

Do niebezpiecznych zachowań kierowców w rejonie przejazdów kolejowych należą: ignorowanie znaku STOP lub włączonej sygnalizacji świetlnej, wjazd na przejazd przy zamykaniu lub otwieraniu się rogatek, omijanie zamkniętych rogatek, wjazd na przejazd pomimo zbliżającego się pociągu, wjazd na przejazd pomimo braku możliwości kontynuowania jazdy. Przejazdy kolejowe należy uznać za miejsca, gdzie użytkownicy dróg, zarówno piesi jak też kierujący pojazdami, bezwzględnie winni przestrzegać przepisów i zasad ruchu drogowego, a zwłaszcza zasady szczególnej ostrożności.

Podczas przeprowadzanych działań funkcjonariusze na siedmiu kierujących nałożyli mandaty karne.