Aktualności

ŻYWA LEKCJA HISTORII – WARSZTATY HISTORYCZNE OKM1940

W sali konferencyjnej Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyły się warsztaty historyczno – patriotyczne pn. „OKM 1940 – Ostaszków, Kalinin, Miednoje”. Udział w warsztatach wzięli koszalińscy policjanci oraz uczniowie klas mundurowych.

Wczoraj w sali konferencyjnej Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyły się warsztaty historyczno – patriotyczne pn. „OKM 1940 – Ostaszków, Kalinin, Miednoje”. Organizatorem warsztatów było Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „PERUN” oraz Komenda Miejska Policji w Koszalinie.

Przybyli goście wysłuchali między innymi wykładu Prezesa Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r.” w Łodzi Jarosława Olbrychowskiego na temat etosu służby przyświecającego dawnym i obecnym policjantom oraz zagadnienia związane ze Zbrodnią Katyńską. Prezes przybliżył historię tragicznych losów funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP, którzy na przełomie września 1939 roku i maja 1940 roku, byli przetrzymywani w nieludzkich warunkach w największym obozie NKWD w Ostaszkowie. Wspomniał o Kalininie, gdzie w piwnicach obwodowego zarządu NKWD wykonywano egzekucje strzałem w tył głowy oraz Miednoje, gdzie w dołach śmierci grzebano m.in. zamordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP.

W spotkaniu wziął udział Komendant Miejski Policji w Koszalinie mł. insp. Krzysztof Sieląg wraz z Zastępcą. Komendant odebrał z rąk Prezesa Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r.” w Łodzi Jarosława Olbrychowskiego „Certyfikat Ambasadora OKM 1940” za wsparcie i propagowanie etosu służby Policji Państwowej II RP w oparciu o program edukacyjno-historyczny Ostaszków, Kalinin, Miednoje 1940.

Wśród uczestników spotkania byli również uczniowie klas mundurowych z Koszalina, Tychowa i Białego Boru. Funkcjonariusze w trakcie warsztatów omówili poszczególne etapy procesu rekrutacji do Policji, w ramach przedsięwzięcia „Zaplanuj swoją przyszłość – wstąp w Nasze szeregi”.

Na zakończenie warsztatów na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie odbyło się uroczyste złożenie kwiatów przy pomniku "Martyrologii Narodu Polskiego".