POLICYJNA LEKCJA - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Aktualności

POLICYJNA LEKCJA

W auli koszalińskiej komendy odbyło się spotkanie policjantki z Wydziału do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą z młodzieżą uczęszczającą do Zespołu Szkół nr 1 w Koszalinie. W trakcie wizyty policjantka opowiedziała między innymi o swojej codziennej pracy w zespole dochodzeniowo- śledczym.

Dziś policjantka z Wydziału do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą spotkała się z młodzieżą uczęszczającą do Zespołu Szkół nr 1 w Koszalinie. Poruszane tematy dotyczyły między innymi funkcjonowania komórek organizacyjnych naszej jednostki oraz jaki jest zakres obowiązków policjantów z poszczególnych wydziałów.

Celem spotkania było również zwiększenie świadomości uczniów w kwestii zagrożeń internetowych. Policjantka podkreślała, że obok całej gamy pozytywnych zastosowań Internetu wiążą się z nim pewne niebezpieczeństwa.

W trakcie wizyty omówione zostały wymagania stawiane potencjalnym kandydatom ubiegającym się o przyjęcie do Policji oraz scharakteryzowane zostały poszczególne etapy rekrutacji, w ramach przedsięwzięcia „Zaplanuj swoją przyszłość – wstąp w Nasze szeregi”.