WIDZISZ? SŁYSZYSZ? - DZIAŁASZ! - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Aktualności

WIDZISZ? SŁYSZYSZ? - DZIAŁASZ!

Policjanci z Wydziału Prewencji koszalińskiej komendy spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach. Poruszanym tematem była przemoc, której doświadczyć może każdy.

Policjanci z Wydziału Prewencji komendy miejskiej spotkali się z uczniami podstawówki w Starych Bielicach. Ich wizyta dotyczyła bardzo ważnej kwestii, a mianowicie przemocy, której mogą doświadczyć uczniowie w domu, szkole lub wśród grupy rówieśniczej.

Mundurowi uświadomili nauczycielom i uczniom kiedy dochodzi do przemocy domowej wobec dzieci, omawiając konkretne przykłady. Celem zajęć było wskazanie, gdzie osoby, wobec których stosowana jest przemoc mogą się zwrócić o pomoc i jakie są konsekwencje prawne stosowania przemocy.

Grono pedagogiczne zapoznane zostało z procedurą zakładania „Niebieskiej Karty” i czynnościami, które są podejmowane wobec osób dotkniętych przemocą. W trakcie pogadanki policjanci przypomnieli o prawach dziecka, które zawarte są w Konwencji o Prawach Dziecka.

Mundurowi omówili także problem cyberprzemocy, jako przykład współczesnego internetowego zagrożenia dla młodych ludzi. Podczas niezwykłej lekcji policjanci wskazali jej przejawy oraz różnice między „tradycyjną” przemocą, a tą z użyciem Internetu i telefonów komórkowych.

Na koniec spotkania policjanci przekazali materiały edukacyjne i ulotki informacyjne dotyczące poruszonej tematyki.